da.speling.org

Den store danske ordliste

- er en samling af danske ord og information om dem.

Beskrivelse af filformatet ordlisten lagres i

Ordlisten lagres i en tekstfil, der er opbygget i stil med brevhovedet i e-post. Posterne er adskilt af blanke linier, og hver post er opbygget af en række linier, der består af et feltnavn, strengen ": " og feltets data.

De accepterede feltnavne

WORD:
Det ord eller udtryk denne post omhandler. For eksempel "ordbøger".
STATUS:
Korrekt stavet (+), forkert stavet (-) eller uklart (?).
CLASS:
Ordklasse. Muligheder: "Navneord", "Udsagnsord", "Tillægsord", "Egennavn", "Forholdsord", "Biord", "Stedord", "Talord", "Bindeord" "Kendeord" og "Udråbsord". Bemærk at vi ikke regner egennavne for navneord!
CONJUGATION:
Bøjning. Mulighederne er afhængige af ordklassen, men det kan for eksempel være: "ubestemt ental", "datid" eller "bydemåde".
CONJUGATION-RULE:
Regel efter hvilken bøjningen er dannet. Formatet er enten "som <mønsterord>" eller "<regelsamling>: <regel-id>".
ROOT:
Grundformen af ordet. For "ordbøger" vil det for eksempel være "ordbog". For udsagnsord er det navnemåden.
HYPHENATION:
Orddeling. Indsæt tilder (~), der hvor ordet kan deles og udråbstegn (!) der hvor ordet ikke kan deles. Bemærk at det ikke er nødvendigt at sætte markeringer der hvor man er i tvivl. For "ordbøger" kan det for eksempel være "ord~b!øg~er".
SYNONYM:
Synonym. For "bil" kan der for eksempel stå "automobil", "køretøj" eller "karet" (det sidste må dog nok karakteriseres som slang).
ANTONYM:
Antonym. For "oppe" kan der for eksempel stå "nede".
PRONUNCIATION:
Udtale.
CORRECTION:
Rettelse. Hvis ordet er stavet forkert kan dette felt bruges til et gæt på hvad der menes.
AUTHORITY:
Henvisning til en autoritativ kilde, hvorfra informationen i denne post stammer. Typisk "Retskrivningsordbogen".
SOURCE:
Kilde (specielt til eksemplet).
EXAMPLE:
Eksempel på brug af ordet. For eksempel "Vi er i gang med at skrive nogle ordbøger.".
CATEGORY:
Kategorisering/fagområde. Hvis feltet er tomt regnes ordet for et almindeligt ord. Ellers kan her stå en liste med kategorier. Mulighederne kan blandt andet være: "fysik", "medicin", "geologi", "biologi", "jura", "kemi" og "matematik". En speciel kategori er "generelt" der betyder at ordet er et almindeligt ord.
COMMENT:
En generel kommentar, der ikke passer ind i nogle af de andre felter.
COMPOSITE-WORD:
Ordets sammensætning, hvis det er et sammensat ord. For "ordbøger" kan det for eksempel være "ord=bøger". Bemærk at vi bruger = til at markere sammensætningspunktet, sådan at vi kan se hvor cha-cha-cha=partner er sammensat.
DESCRIPTION:
En beskrivelse af ordets betydning.
TRANSLATION-DA-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til dansk.
TRANSLATION-DA-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til dansk.
TRANSLATION-DE-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til tysk.
TRANSLATION-DE-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til tysk.
TRANSLATION-EN-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til engelsk.
TRANSLATION-EN-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne engelsk.
TRANSLATION-FO-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til færøsk.
TRANSLATION-FO-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til færøsk.
TRANSLATION-FR-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til fransk.
TRANSLATION-FR-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til fransk.
TRANSLATION-IT-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til italiensk.
TRANSLATION-IT-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til italiensk.
TRANSLATION-NO-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til norsk.
TRANSLATION-NO-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til norsk.
TRANSLATION-SV-WORD:
Kommasepareret liste med oversættelser af ordet til svensk.
TRANSLATION-SV-COMMENT:
Forklaring om brugen af oversættelserne til svensk.
EDITOR:
Navn og epostadresse på forfatteren til informationen i denne post.
DATE:
Dato for udarbejdelsen af denne post.
SYNONYMS:
Udgået. Brug i stedet »SYNONYM«. Synonymer. For "bil" kan der for eksempel stå "automobil, køretøj, karet" (det sidste må dog nok karakteriseres som slang).

Den store danske ordliste er en del af SSLUG's lokaliseringsarbejde.

Denne side vedligeholdes af Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>) og Henrik Christian Grove (<grove@sslug.dk>).