da.speling.org

Installation af Den store danske ordliste til aspell (udgaver før 0.5x)

Aspell er et stavekontrolprogram, der i modsætning til det mere udbredte ispell kan tage hensyn til, hvordan ord lyder, når det skal gætte, hvad man havde tænkt sig at skrive.

Hver gang Den store danske ordliste bliver opdateret pakker vi den også til brug med aspell.

Installationsvejledning

Husk at aspell skal være installeret før du går igang.

 1. Hent en tar-fil fra http://da.speling.org/filer/.
 2. Pak den ud.
 3. Gå ind i det katalog der blev oprettet.
 4. Kør kommandoen make all.
 5. Kør kommandoen make install.
 6. Ryd op.

Det kan for eksempel se sådan ud:

user$ cd /tmp
user$ wget -q http://da.speling.org/filer/aspell-da-1.6.36.tar.gz
user$ tar xzf aspell-da-1.6.36.tar.gz
user$ cd aspell-da-1.6.36
user$ make all
./unsq < words-da.sq | aspell --local-data-dir=./ --lang=dansk create master ./dansk
user$ su root -c 'make install'
Password:
chown root.root dansk.dat dansk_phonet.dat dansk
chmod 0644   dansk.dat dansk_phonet.dat dansk
mv dansk.dat dansk_phonet.dat `aspell dump config | grep '^# data-dir current: ' | cut -d' ' -f4`
mv dansk           `aspell dump config | grep '^# dict-dir current: ' | cut -d' ' -f4`
user$ cd ..
user$ rm -rf aspell-da-1.6.36

Brug af ordlisten

Hvis du for eksempel fil tjekke filen "stavefjel" for stavefejl med Aspell og Den store danske ordliste kan det gøres med kommandoen:

user$ aspell --master=dansk check stavefjel

Hvis dit system i øvrigt er sat op til at "snakke" dansk med dig skulle flaget "--lang=dansk" ikke være nødvendigt.

Standardopsætningen er lavet så den svarer til hvad der erfaringsmæssigt giver den enkleste brug for de fleste. Hvis du har rigtig godt styr på hvornår ord skal være sammensatte og hvornår de ikke skal være det bør du dog tilføje kommandolinjetilvalget "--dont-run-together" umiddelbart før "check".

Tilbagemelding

Aspell lader de enkelte brugere opbygge en personlig ordliste af ord, der mangler i den officielle ordliste. Disse ord bør selvfølgelig komme med i den officielle ordliste, hvis de ellers er stavet korrekt. Programmet dictionary_feedback bidrager til det, i det det - når en bruger kører det - sender tilføjelserne til brugerens danske ordliste til speling.org.

Installationsvejledning:

user$ cd /tmp/
user$ wget http://www.speling.org/tools/dictionary_feedback-2004-07-14.tar.gz
user$ tar xzf dictionary_feedback-2004-07-14.tar.gz
user$ cd dictionary_feedback-2004-07-14/
user$ su root
Password:
root# chown root.root *
root# mv dictionary_feedback /usr/local/bin/
root# mkdir /usr/local/doc/dictionary_feedback
root# mv * /usr/local/doc/dictionary_feedback/
root# exit
logout
user$ cd ../
user$ rm -rf dictionary_feedback-2004-07-14/
user$ rehash
user$

Nu kan brugerne af og til sende tilføjelserne til deres personlige ordlister ved at køre kommandoen dictionary_feedback. Alternativt kan systemoperatøren føje linien

22 59 * * * /usr/local/bin/dictionary_feedback

til sin "crontab", så hele systemet bliver tjekket hver aften.


Den danske ordliste til aspell er en del af SSLUG's lokaliseringsarbejde.

Denne side vedligeholdes af Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)