da.speling.org

Installation af programmet dictionary_feedback

Både Aspell og Ispell lader de enkelte brugere opbygge en personlig ordliste af ord, der mangler i den officielle ordliste. Disse ord bør selvfølgelig komme med i den officielle ordliste, hvis de ellers er stavet korrekt. Programmet dictionary_feedback bidrager til det, i det det - når en bruger kører det - sender tilføjelserne til brugerens danske ordliste til speling.org.

OpenOffice.org lader også de enkelte brugere opbygge en personlig ordliste, men da den som standard blander alle de sprog der bliver brugt stammen i én pærevælling, så er det ikke praktisk muligt at automatisere udtrækket af ord fra denne liste.

Installationsvejledning:

user$ cd /tmp/
user$ wget http://www.speling.org/tools/dictionary_feedback-2001-10-04.tar.gz
user$ tar xzf dictionary_feedback-2001-10-04.tar.gz
user$ cd dictionary_feedback-2001-10-04/
user$ su root
Password:
root# chown root.root *
root# mv dictionary_feedback /usr/local/bin/
root# mkdir /usr/local/doc/dictionary_feedback
root# mv * /usr/local/doc/dictionary_feedback/
root# exit
logout
user$ cd ../
user$ rm -rf dictionary_feedback-2001-10-04/
user$ rehash
user$

Nu kan brugerne af og til sende tilføjelserne til deres personlige ordlister ved at køre kommandoen dictionary_feedback. Alternativt kan systemoperatøren føje linien

22 59 * * * /usr/local/bin/dictionary_feedback

til sin "crontab", så hele systemet bliver tjekket hver aften.


Programmet dictionary_feedback er en del af SSLUG's lokaliseringsarbejde.

Denne side vedligeholdes af Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)