da.speling.org

Et brev fra Sprognævnet

Date: Fri, 06 Oct 2000 15:02:33 +0200
From: Ole Ravnholt <Ravnholt@dsn.dk>
Subject: ordliste

Kære SSLUG

Til lykke med ordlisten; vi synes det er et godt initiativ I har taget, og derfor er vi ikke så glade for den ultrakorte formulering om starten på projektet:

Dette projekt startede sommeren 1999, da Sprognævnet sagde nej til at lade os distribuere deres ordliste med stavekontrolprogrammet ispell. Så måtte vi igang med vores egen ordliste.

Og vi er heller glade ikke for Computerworlds formulering om Retskrivningsordbogen som konkurrent til SSLUGs ordbog. Den er I naturligvis ikke ansvarlige for; vi ville foretrække at betragte jeres ordbog som et nyttigt supplement til RO.

Det er rigtigt at vi måtte sige nej, men begrundelsen var jo at Sprognævnets virksomhed delvis er finansieret af indtægter fra salget af Retskrivningsordbogen, og at andre, nemlig det forlag der udgiver den, også har rettigheder som vi må respektere.

Vi har i øvrigt planer om at forsøge at udarbejde en slags kravspecifikation for stavekontroller. De eksisterende kan fx ikke finde r-fejl ("lære" for "lærer" og omvendt) og nogle af dem foreslår at skrive korrekt sammenskrevne ord i to ord ("Sprog nævnet" for "Sprognævnet"). Så for at en stavekontrol kan blive rigtig god, skal den også kunne noget grammatisk analyse. Hvis I har erfaringer med den slags, vil vi gerne høre om dem, og når vi kommer i gang med kravspecifikationen for alvor, kan I også få et eksemplar af den.

Med venlig hilsen
DANSK SPROGNÆVN

Ole Ravnholt

_________________________________
Ole Ravnholt, seniorforsker, ph.d.
Dansk Sprognævns forsknings- og informationsinstitut
Njalsgade 80, 2300 København S
Tlf. 35 32 89 77 E-post: ravnholt@dsn.dk

Og SSLUG's svar

To: Ole Ravnholt <ravnholt@dsn.dk>
Subject: Re: ordliste

Hej Ole.

> Til lykke med ordlisten;

Tak.

> er vi ikke så glade for den ultrakorte formulering om
> starten på projektet:

Vi er kede af at I ikke synes om formuleringen, men den beskriver faktisk hvad der skete. Vi startede vores projekt, fordi I ikke kunne bidrage til en fri udgave. I dag er der mere end 150 personer involveret i dette projekt.

> Og vi er heller glade ikke for Computerworlds
> formulering om Retskrivningsordbogen som konkurrent til
> SSLUGs ordbog. Den er I naturligvis ikke ansvarlige for;
> vi ville foretrække at betragte jeres ordbog som et
> nyttigt supplement til RO.

Så længe vi forsøger at løse omtrent den samme opgave - at hjælpe folk med at skrive korrekt dansk - er det vel rimeligt nok at Computerworld opfatter os som konkurrenter. Folk kan jo vælge mellem om de vil hente "Den store danske ordliste" gratis på internettet eller om de vil købe Retskrivningsordbogen.

> Det er rigtigt at vi måtte sige nej, men begrundelsen
> var jo at Sprognævnets virksomhed delvis er finansieret
> af indtægter fra salget af Retskrivningsordbogen, og at
> andre, nemlig det forlag der udgiver den, også har
> rettigheder som vi må respektere.

Vi er opmærksomme på jeres begrundelse for ikke at distribuere Retskrivningsordbogen under en fri licens (Open Source), men det ændrer desværre ikke på at vi ikke har adgang til den. Så længe det er tilfældet fortsætter vi for fuld tryk med dette store folkelige projekt til glæde for os alle. Vi håber dog, at jeres arbejdsbetingelser ændres på et tidspunkt, således at vi indlede kan samarbejde på ikke-kommercielle præmisser.

Vi mener at arbejdet med at beskrive det danske sprog er en samfundsmæssig opgave og derfor snarere bør støttes af staten end være afhængig af kommercielle interesser. Med den opbakning "Open Source" har i Folketinget [1], er det ikke umuligt at I vil kunne få støtte fra staten til at udgive Retskrivningsordbogen (og resten af jeres ordliste) under en fri licens. Hvis I søger regeringen om dette, vil vi gerne bistå jer, i det omfang I måtte ønske det.

> "Sprognævnet"). Så for at en stavekontrol kan blive
> rigtig god, skal den også kunne noget grammatisk
> analyse. Hvis I har erfaringer med den slags, vil vi
> gerne høre om dem, og når vi kommer i gang med
> kravspecifikationen for alvor, kan I også få et
> eksemplar af den.

Vi har også planer om at udvide vores værktøjskasse med grammatisk analyse og orddelingshjælp. Og vi tilføjer allerede, om end i begrænset omfang, grammatisk information til ordlisten. Da vi distribuerer vores programmer under frie licenser vil I selvfølgelig også få adgang til dem. Hvis I også agter at køre jeres udviklingsprojekt med en fri licens, så er vi meget interesserede i et samarbejde.

På SSLUG's vegne,

Jacob Sparre Andersen

  1. http://www.ft.dk/Samling/19991/udvbilag/FKU/B114_bilag6.htm

Den store danske ordliste er en del af SSLUG's lokaliseringsarbejde.

Denne side vedligeholdes af Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)