da.speling.org

Status for The Concise Danish Dictionary

Gennemtjekkede ord: 213556 (tjekket mindst fire gange)
Ord der er tjekket mindst tre gange: 313335 (til version 1.6)
Foreløbigt godkendte ord: 669554 (tjekket mindst en gang)
Utjekkede ord: 47618 (dem ingen har set på)
Tvivlsomme ord: 154487 (ord der er sagt både ja og nej til)
Frasorterede "ord": 21927 (ord der kun er sagt nej til)

Udviklingen i antallet af ord til næste udgave af ordlisten


Arbejdet på Den store danske ordliste er en del af SSLUG's lokaliseringsarbejde.

Denne side vedligeholdes af Jacob Sparre Andersen (<sparre@sslug.dk>)